Latest News

16 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

The Discovery Doctrine: 16th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Keşif Doktrini: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbeşinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]

15 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

1889 Land Commission: 15th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / 1889 Arazi Komisyonu: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbeşinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

14 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

WE ARE MAUNAKEA: 14th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / BIZ MAUNAKEA’YIZ: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının ondördüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]

13 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

PRAIRIE’S STORY: 13th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / PRAIRIE’NIN HIKAYESI: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onüçüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da Açık […]

12 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

CRYP: A SAFE HAVEN FOR KIDS 12th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / BEŞIK: ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ BÖLGE Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbirinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından […]

11 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

PART II: THE SEVENTH GENERATION 11th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / IKINCI BOLUM: YEDİNCİ GENERASYON Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbirinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki […]

10 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

ANOTHER EXPLOITATION EN MASSE: THE RAMAPOUGH LENAAPE V. FORD MOTOR COMPANY 10th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / BAŞKA BIR SÖMÜRÜ: RAMAPOUGH KABILESI FORD MOTOR COMPANY’E KARŞI Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet […]

09 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

THE NEMESIS: DAKOTA-ACCESS vol. II: Ninth episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / NEMESIS: DAKOTA-ACCESS 2. Bölüm: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının dokuzuncu bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki […]

08 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

THE NEMESIS: DAKOTA-ACCESS vol. I: Eighth episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / NEMESIS: DAKOTA-ACCESS 1. Bölüm: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının sekizinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki […]

07 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

THE OAHE DAM: Seventh episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / OAHE BARAJI: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının yedinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]