Latest News

20 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Disease and death: 20th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Hastalıklar ve ölüm: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının yirminci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

19 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Missing and Murdered Indigeneous Women and Girls (MMIWG): 19th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Kayıp ve Öldürülmüş Yerli Kadın ve Çocuklar: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının ondokuzuncu bölümü: Bikem […]

18 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Chief Tecumseh’s Legacy: 18th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Şef Tecumseh’nin mirası: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onsekizinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

17 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Spirit of the Wind / Greta visits Standing Rock: 17th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Rüzgarın Ruhu / Greta Standing Rock’ta: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onyedinci bölümü: Bikem […]

16 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

The Discovery Doctrine: 16th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Keşif Doktrini: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbeşinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]

15 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

1889 Land Commission: 15th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / 1889 Arazi Komisyonu: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbeşinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

14 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

WE ARE MAUNAKEA: 14th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / BIZ MAUNAKEA’YIZ: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının ondördüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]

13 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

PRAIRIE’S STORY: 13th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / PRAIRIE’NIN HIKAYESI: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onüçüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da Açık […]

12 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

CRYP: A SAFE HAVEN FOR KIDS 12th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / BEŞIK: ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ BÖLGE Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbirinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından […]

11 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

PART II: THE SEVENTH GENERATION 11th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / IKINCI BOLUM: YEDİNCİ GENERASYON Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbirinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki […]