Latest News

23 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Dakota 38+2: 23rd episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Dakota 38+2: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının yirmiüçüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da Açık […]

22 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Crazy Horse: 22nd episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Çılgın At: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının yirmiikinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da Açık […]

21 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

The Battle of LittleBigHorn: 21st episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / LittleBigHorn Savaşı: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının yirmibirinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

20 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Disease and death: 20th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Hastalıklar ve ölüm: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının yirminci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

19 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Missing and Murdered Indigeneous Women and Girls (MMIWG): 19th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Kayıp ve Öldürülmüş Yerli Kadın ve Çocuklar: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının ondokuzuncu bölümü: Bikem […]

18 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Chief Tecumseh’s Legacy: 18th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Şef Tecumseh’nin mirası: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onsekizinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

17 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Spirit of the Wind / Greta visits Standing Rock: 17th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Rüzgarın Ruhu / Greta Standing Rock’ta: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onyedinci bölümü: Bikem […]

16 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

The Discovery Doctrine: 16th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Keşif Doktrini: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbeşinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]

15 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

1889 Land Commission: 15th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / 1889 Arazi Komisyonu: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının onbeşinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

14 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

WE ARE MAUNAKEA: 14th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / BIZ MAUNAKEA’YIZ: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının ondördüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]