Latest News

45 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

START I, NEW START, and the Shoshone a.k.a. most bombed nation on earth: 45th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Shoshone halkı ve Nevada nükleer testleri: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi […]

ENTROPI 15

Onbeşinci Bölüm – Doğanlar Apartmanı sakinlerinden belgesel fotoğrafçı Tahir Ün ile birlikte İzmir Depremini konuşuyoruz: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

44 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

No President is good President: 44th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Başkanlar arasında: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının kırkdördüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir […]

ENTROPI 13

Onüçüncü Bölüm – İTU-AYBE’den Prof. Dr. Sinan Özeren ile birlikte depremleri, ve özellikle Kuzey Anadolu Fayı’nı konuşuyoruz: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

43 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Landback: 43rd episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Landback: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının kırküçüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da Açık Gazete içerisinde […]

ENTROPI 12

Onikinci Bölüm – Amazonia’dan COIAB Proje Direktörü Maria Corderio Baré ile birlikte bölgede artan hızla çıkan yangınları, ve onlarla mücadele eden “dünyanın gardiyanlarını” (guardians of earth) konuşuyoruz: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every […]

42 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Wet’suwet’en Strong: 42nd episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Wet’suWet’en’ler Güçlü: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının kırkikinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da Açık […]

ENTROPI 11

Onbirinci Bölüm – Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Alten ile birlikte istilacı bir tür olan Aedes sivrisineklerini ve bunların Türkiye’deki dağılımını konuşuyoruz: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday […]

41 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Red Fawn is released: 41st episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Red Fawn serbest bırakılır: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının kırk birinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki […]

ENTROPI 10

Onuncu Bölüm – MV Louise Michel ekibinden Hanna Stabrey ve Alina Krobok ile birlikte Akdeniz’deki can pazarını ve sivil kurtarma operasyonlarının akıbetini konuşuyoruz: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00