Latest News

ENTROPI 11

Onbirinci Bölüm – Hacettepe Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bülent Alten ile birlikte istilacı bir tür olan Aedes sivrisineklerini ve bunların Türkiye’deki dağılımını konuşuyoruz: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday […]

41 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Red Fawn is released: 41st episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Red Fawn serbest bırakılır: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının kırk birinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki […]

ENTROPI 10

Onuncu Bölüm – MV Louise Michel ekibinden Hanna Stabrey ve Alina Krobok ile birlikte Akdeniz’deki can pazarını ve sivil kurtarma operasyonlarının akıbetini konuşuyoruz: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

40 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Legal case against the water/land protectors: 40th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Toprak/Su koruyucularına açılan davalar: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının kırkıncı bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, […]

ENTROPI 9

Dokuzuncu Bölüm – Fiziksel Oşinograf Hüsne Altıok ve Deniz Biyoloğu Ahsen Yüksek ile Kanal İstanbul’a fiziksel ve bio/ekolojik açıdan bakacağız: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

39 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Indigeneous resistance in Canada and the US Census: 39th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Kanada yerlilerinin direnişi ve ABD nüfus sayımı: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının otuzdokuzuncu bölümü: Bikem […]

ENTROPI 8

Sekizinci Bölüm – Evren Süvari ve Covid-19 ekseninde sağlık çalışanlarının durumu: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

38 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Missing and Murdered Indian Women, Girls and the Two-Spirited: 38th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Kayıp ya da öldürülmüş Indijen Kadın, Çocuk ve Trans Bireyler: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi […]

ENTROPI 7

Yedinci Bölüm – Mahmut Bozarslan ve Van’da batan mülteci teknesi: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

37 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

DAPL appeals Oregon goes up in flames: 37th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / DAPL temyizde, Oregon yanıyor: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının otuzyedinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından […]