Dokuzuncu Bölüm – Fiziksel Oşinograf Hüsne Altıok ve Deniz Biyoloğu Ahsen Yüksek ile Kanal İstanbul’a fiziksel ve bio/ekolojik açıdan bakacağız: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te

Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *