Latest News

ENTROPI 6 – EN

Altıncı Bölüm (röportaj ingilizce) – LaDonna Tamakawastewin Allard: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

36 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

DAPL is ordered to shut down: 36th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / DAPL’a durdurma kararı: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının otuzaltıncı bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki […]

ENTROPI 5

Beşinci Bölüm – Av. Meriç Eyüboğlu: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

35 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

Sterilizations under duress: 35th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / Sistematik kısırlaştırma: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının otuzbeşinci bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık Radyo’da […]

ENTROPI 4

Dördüncü Bölüm – Ömer Lütfi Şen: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

34 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

“The Incident at Oglala”: 34th episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / “Oglala Vakası”: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının otuzdördüncü bölümü: Bikem Ekberzade’nin aynı adlı kitabından alıntılarla, iki Perşembe’de bir Açık […]

ENTROPI 3

Üçüncü Bölüm – Natalie Stites Means: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00

33 – DIKILEN KAYA / STANDING ROCK

George Floyd and what his murder means for the Native Americans: 33rd episode of the bi-weekly radio program in Turkish on Açık Radyo based on Bikem Ekberzade’s book Standing Rock: Oil, Greed and the Lakota’s Struggle for Justice / George Floyd cinayetinin Amerikan yerlileri için anlamı: Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının […]

ENTROPI 2

İkinci Bölüm – Isengard: Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve değişimin ritmi, Açık Radyo’da her iki Pazartesi de bir saat 14:00’te Entropy is Bikem Ekberzade’s new bi-weekly radio show at Açık Radyo, every other Monday at 14:00